Velg en side

Takk for i år!

 

Vi har nå fullført en fire dagers vandring i kunstens verden.

 

Fire dager som har gitt oss nye og sterke inntrykk. Inntrykk som har bekreftet våre egne livsanskuelser, og inntrykk som kanskje har utfordret oss og fått oss til å
reflektere over ett og annet i vår egen lille verden – eller i den store.
Og vi i Festspillene i Kristiansund har behov for å si noen ord:

Et festspill som vårt blir ikke til av seg selv. Det er all grunn til å takke en rekke mennesker og institusjoner og miljøer. Selv om jeg gjør takken litt summarisk, omfatter den et stort antall enkeltmennesker:
– Takk til alle kunstnere som har skapt verk og framført verk. Hadde det
ikke vært skapende og utøvende kunstnere som har noe å by på overfor oss andre, ville det ikke vært festspill verken her i Krsund eller noe annet sted.
– Takk til apparatet rundt kunstnerne – lys, lyd, podier osv. osv. Rigging
opp og rigging ned. Blant dere er det forresten også en hel del
kunstnere, ikke minst på lys.
– Takk til alle spille- og visningssteder – som det er mange fine av i
Kristiansund. Jeg tillater meg å nevne kirkene spesielt, men stor takk
også til alle dere andre.
– Takk til samarbeidspartnere – personer og miljøer som har bidratt med
sine ressurser for å skape festspillfest i byen. Operaen, Kunstforeningen,
Nordic Light, Biblioteket og Møre bispedømme er gode eksempler. Det
er flere.
– Takk til sponsorene våre. En særlig takk til generalsponsor Sparebank 1
Nordmøre. Takk også til Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest og
Tidens Krav.
Og til de øvrige som bidrar til å at vi har mulighet til å betale regningene våre – eller som indirekte bidrar til at regningsbunken ikke blir fullt så omfattende som den ellers ville blitt: GC Rieber, Quality Grand Hotell og Erling Winje.

Jeg nevner bare i forbifarten at vi fortsatt
har litt ekstra plass på baksiden av programmet til noen flere
sponsornavn!

– Takk til eierne våre – Krsund Kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund, Nordlandet og Frei menigheter – som ikke bare er eiere, men viktige økonomiske bidragsytere til virksomheten. Og, naturligvis, takk til Norsk kulturråd. Uten deres årlige støtte, ville vi ikke eksistert!
– Takk til alle såkalt frivillige som stiller opp i lilla t-skjorter og gjør en helt
uvurderlig jobb. Skulle vi kjøpt inn folk til å gjøre det dere gjør, hadde vi måttet stenge butikken før første festspilldag var over.

– Til slutt – og minst like viktig:
Takk til alle dere som kommer på konserter, forestillinger og utstillinger.
Publikum. Det er dere vi er til for.
All oppslutning og all tilbakemelding fra dere – uttalt og uuttalt – tar vi til
oss som inspirasjon for å jobbe videre.

 

Velkommen til Festspillene i Kristiansund 21.-25.september 2022!

 

Hilsen

Einar Solbu, styrets leder, Festspillene i Kristiansund.

 

Besøk oss!

Konsul Knudtzons gate 4B
6509 Kristiansund N

 

Postadresse

Festspillene i Kristiansund
Langveien 8
6509 Kristiansund N

Kontakt 

Daglig leder
Magnhild Sørvik
415 11 438
magnhild@festspillksu.no

Kunstnerisk leder
Kjetil Bjerkestrand 
kjetil@festspillksu.no

Cookies-policy

© Copyright Festspillene i Kristiansund AS
Design / host: Adcom Kristiansund