Velg en side

Om Festspillene i Kristiansund

Om Festspillene i Kristiansund

Postadresse

Festspillene i Kristiansund
Langveien 8
6509 Kristiansund N

Besøksadresse 

Konsul Knudtzons gate 4B
6509 Kristiansund N

 

Daglig leder

Magnhild Sørvik
415 11 438
magnhild@festspillksu.no

Produsent

Elise Lindvåg Solemdal
975 03 168
elise@festspillksu.no

 

Kunstnerisk leder

Kjetil Bjerkestrand 
kjetil@festspillksu.no

 

Vår historie

Vår historie

Etter en vellykket innvielse av det nye orgelet i Nordlandet kirke den 2. januar 2000 tok Peder Rensvik, daværende kantor i Nordlandet kirke, initiativet til å gjøre dette til en årlig festival. Sammen med Kristiansund kirkelige fellesråd arrangerte de den første festivalen i mars 2001. De fant ut at tidspunktet ikke var optimalt og endret det året etter til september, og siden har festivalen funnet sted i uke 38. 

I 2018 ble festivalen fra å være et prosjekt i Kristiansund kommune til å bli stiftet som et aksjeselskap eid av Nordlandet menighet, Frei menighet, Kristiansund menighet, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune. 

Frem til høsten 2019 bar festivalen navnet Kristiansund kirke kunst kulturfestival, og festivalen ble da omdøpt til Festspillene i Kristiansund. 

Festspillene i Kristiansund skal fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen, og styrke den regionale arenaen for kunstformidlingFiK skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å drive profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst. Festspillene skal gjennomføre en årlig festival, samt drive helårsvirksomhetFiK skal bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv, samfunns-/næringsliv og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirken og allmennheten. 

Styret

Styret

Styret i Festspillene i Kristiansund AS består av:

Kristin Marie Sørheim, styreleder
Nicoline Ibsen-Børnick
Trond Sæterøy
Marianne Myrbostad

John Erik Brakstad

Besøk oss!

Konsul Knudtzons gate 4B
6509 Kristiansund N

 

Postadresse

Festspillene i Kristiansund
Langveien 8
6509 Kristiansund N

Kontakt 

Daglig leder
Magnhild Sørvik
415 11 438
magnhild@festspillksu.no

Kunstnerisk leder
Kjetil Bjerkestrand 
kjetil@festspillksu.no

Produsent
Elise Lindvåg Solemdal
975 03 168
elise@festspillksu.no

Cookies-policy

© Copyright Festspillene i Kristiansund AS
Design / host: Adcom Kristiansund